Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 107 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

            Одобрява Споразумение за партньорство по програма „Space Türkiye” между Oбщина Русе и Сдружение „Център за творческо обучение“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)