Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1070

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1070
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., ОбС – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на дължимите здравноосигурителни вноски към фонд “Здравно осигуряване” на Галина Георгиева Георгиева, ЕГН 7603115250.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/