Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1070

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.11 ал.1 от ЗОС; чл. 18, ал. 1 т.2 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.36, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект за изпълнение на проект за социално включване на Община Русе, в случай че той бъде финансиран от МТСП.
2. Дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране на проекта до размера на инвеститорския контрол, необходим за реализацията на проекта.
3. Дава съгласие за осигуряване на устойчивост на услугите, създадени в изпълнение на проекта, чрез тяхното поддържане за срок от 10 години след приключване на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)