Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1072

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1072
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.1 от ЗОБ и чл.68 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, общинският съвет реши:

1. Приема за сведение Информацията за касовото изпълнение на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2006г.