Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1072

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл.7, ал.1, т.1 , чл.8, ал.1 и ал.3 от Наредба № 2 /15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общинският съвет реши:
І. Утвърждава градската общинска транспортна схема на гр. Русе както следва:
1. ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ:

1. № 2 – Бор, бул. Трети март, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, /обратно ул. Стефан Стамболов/, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Липник, КАТ и обратно;
2. № 9 – Бор, бул. Трети март, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, /обратно ул. Стефан Стамболов/, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Христо Ботев, бул. В. Левски, ул. Т. Икономов, Чародейка Г-юг /обръщало/ и обратно;
3. № 13 – жк Дружба-3 /обръщало/, ул. Даме Груев, бул. В. Левски, бул.Христо Ботев, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, ул. Иван Ведър, гара Разпределителна и обратно;
4. № 21 – жк Чародейка Г-юг /обръщало/, ул. Тодор Икономов, бул. Васил Левски, бул. Христо Ботев, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, ул. Иван Ведър, гара Разпределителна и обратно;
5. № 24 – Бор, бул. Трети март, ул. Сент Уан, ул. Николаевска /обратно ул. Стефан Стамболов/, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Христо Ботев, бул. Васил Левски, ул. Даме Груев, жк Дружба-3 /обръщалото/ и обратно;
6. № 25 – кж Дружба-3 /обръщало/, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, бул. Христо Ботев, п.в. Христо Ботев, бул. България, п.в Охлюва, бул. Мидия Енос, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Цар Фердинанд, х-л Рига и обратно;
7. № 27 – жк Дружба-3 /обръщало/, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, бул. Христо Ботев, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био и обратно;
8. № 29 – жк Чародейка Г-юг /обръщало/, ул. Тодор Икономов, бул. Васил Левски, бул. Христо Ботев, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био и обратно;

2. АВТОБУСНИ ЛИНИИ:

1. № 3 – кв. Чародейка Г-юг, ул. Тодор Икономов, бул. Васил Левски, ул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Христо Ботев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, пл. А. Стамболийски, ул. Николаевска, ул. Ст. Стамболов, п.в. Сарая, бул. Трети март, Метро;
Обратно: Метро, бул. Трети март, п.в. Сарая, ул. Ст. Стамболов, п.в. Охлюва, бул. България, ул. Гоце Делчев, бул. Васил Левски, ул. Т. Икономов, жк Чародейка Г-юг;
2. № 4 – жк Дружба-3 /бл.45/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, бул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, ул. Т. Икономов, Чародейка Г-юг, ул. Филип Станиславов, п.в. Розова долина, ул. Шипка, ул. Чипровци, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Дунав мост, бул. България, ИЗОМА и обратно;
3. № 5 – Централна жп гара, ул. Николаевска, бул. Скобелев, бул. Липник, ул. Братислава, ул. Рига, ул. Петрохан, Кооп. Пазар;
Обратно: Кооп. Пазар, ул. Шипка, ул. Згориград, ул. Петрохан, ул. Рига, ул. Братислава, бул. Липник, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов, ул. Мидия Енос, Централна жп гара;
4. № 6 – Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Сент Уан и ул. Николаевска/, бул. Трети март, гл. път І-5, Метро, кв. Долапите, кв. Средна кула, Асфалтова база и обратно;
5. № 7 – Г.Разпределителна, ул.Потсдам, бул.Липник, бул.Цар Освободител, ул.М.Луиза, ул.Ст.Стамболов, п.в.Сарая, ул.Св.Димитър Басарбовски, кв.Средна кула, кв.Долапите/Стрелбището/
Обратно: кв.Долапите /Стрелбището/, кв.Средна кула, ул. Св. Дим. Басарбовски, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, ул. Бозвели, ул. Борисова, ул. П. Хитов, бул. Цар Освободител, бул.Липник, ул.Н.Петков, ул.Потсдам,Г.Разпределителна
6. № 8 Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, ул. Мария Луиза, ул. Ст. Стамболов, п.в. Сарая, ул. Св. Дим. Басарбовски, кв.Средна кула, Ново гробище;
Обратно: Ново гробище, кв. Средна кула, ул. Св. Дим. Басарбовски, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, ул. Бозвели, ул. Борисова, ул. П. Хитов, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, Дом на културата;
7. № 10 – Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул.Христо Ботев, бул.Васил Левски, пътя за Касева чешма, Касева чешма, Прелеза и обратно;
8. № 11 – Помощно училище, ул. Мальовица, ул. Тинтява, бул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био, Дунав мост и обратно;
9. № 12 – Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Липник, бул. България, Дунав мост, бул. Тутракан, Захар БИО и обратно;
10. № 15 – Обръщалото в кв. Долапите, кв. Долапите-център, кв. Средна кула, гл. път І-5, п.в. Охлюва, ул. Мидия Енос, Централна жп гара, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, КАТ и обратно;
11. № 16 – Гара Разпределителна, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул.Скобелев, ул. Ст. Стамболов, бул. Трети март, гл. път І-5, Метро, х. Приста, 9-ти км, Петролна база, 16-ти км, гара Долапите;
Обратно: гара Долапите, 16-ти км, 9-ти км, х. Приста, Метро, гл. път І-5, бул. Трети март, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, Гара Разпределителна;
12. № 18 – пам. Мара Манева /жк Дружба-3, бл.45/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, ул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Хр. Ботев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, пл. Ал. Стамболийски, ул. Николаевска, ул. Бозвели, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, ул. Тулча, ул. Н. Петков, бул. Липник, КАТ, Хиподрума и обратно;
13. № 19 – Кооп. Пазар, ул. Чипровци, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Доростол /обратно по ул. Плиска/, бул. Съединение, бул. Ц. Освободител, ул. К. Иречек, ул. Александровска, ул. Николаевска, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Сент Уан, ул. Николаевска и бул. Скобелев/, бул. Трети март, Метро и обратно;
14. № 20 – пл. Прага, ул. Рига, ул. Котовск /обратно по ул.Юндола/, бул. Липник, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Доростол /обратно по ул. Плиска/, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Николаевска/, п.в. Сарая, Русенска корабостроителница и обратно;
15. № 23 – жк Дружба-3 /бл.45/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, ул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Хр. Ботев, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Борисова, ул. К. Иречек,ул. Атанас Буров,ул.Христо Г.Данов, ул.Княжеска, ул.В.Търново,ул.Духовно Възраждане, хотел Рига, ул. Цар Фердинанд, ул. Богдан войвода, ул. Мостова, бул. Съединение, ул. Независимост, Болницата /МБАЛ/;
Обратно: Болницата /МБАЛ/, ул. Независимост, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, ул.Цар Фердинанд /хотел Рига/,Цар Освободител, п.в. Хр. Ботев, бул. Хр. Ботев, бул. В. Левски, ул. Даме Груев, бул. Гоце Делчев, жк Дружба-3 /бл. 45/;
16. № 28 – жк Дружба-3 /бл.45/, ул. Ст. Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, ул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Хр. Ботев, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Дунав мост, Телеугояване и обратно;
17. № 30 жк Чародейка Г-юг супера, жк Чародейка Г-север, ул. Шипка, Кооп. пазар, ул. Шипка, ул. Згориград, ул. Петрохан, ул. Костенец, ул. Никола Петков, ул. Тулча, ул. Доростол, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Цар Фердинанд, хотел Рига;
Обратно: хотел Рига, бул. Цар Фердинанд, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска, ул. Тулча, ул. Н. Петков, бул. Липник, ул. Юндола, ул. Петрохан, ул. Шипка, Кооп. пазар, ул. Шипка, жк Чародейка Г-север, Чародейка Г-юг супера
18. № 33 – Гара Разпределителна, ул. Иван Ведър, бул. Липник, бул. Цар Освободител, бул. Христо Ботев, Образцов чифлик, ДЗС и обратно;
ІІ. Утвърждава маршрутните разписания на линиите от градската общинска транспортна схема, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.