Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1074

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе през първото тримесечие на 2011 г., както следва:
– 27.01.2011 г.
– 24.02.2011 г.
– 17.03.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)