Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1075

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1075
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.11, ал. 2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

    1. Приема предложението на Комисията по изпълнение на т.6 от Решение № 969, прието с Протокол № 47/26.05.2006 г. на Общинския съвет Русе – Медицинският колеж “Ив. П. Павлов” Русе да бъде преместен от досегашната сграда в свободния корпус на ОУ                       “Н. Обретенов” Русе.
    2. Задължава Кмета на Община Русе да възложи по надлежния ред проучване, проектиране и финансиране за необходимото преустройство на свободния корпус от ОУ “Н. Обретенов” Русе за нуждите на Медицински колеж “Ив. П. Павлов”, след което да докладва резултатите пред общинския съвет.