Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1075

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСА, общинският съвет реши:

1. Удължава срока за изпълнение на Решение № 1016/18.11.2010 г. до следващото заседание на Общински съвет – Русе, планирано за 27.01.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)