Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1076

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.46, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Избира за член на Комисията за установяване на конфликт на интереси общинския съветник Веско Маринов, на мястото на Ваньо Танов.
2. Избира за член на Комисията по етика общинския съветник Димитър Кънчев, на мястото на Даниела Миткова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)