Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1078

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1078
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.37 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Променя решение № 871, прието с протокол № 43/24.02.2006 г. на Общински съвет – Русе, както следва: Дава съгласие за провеждане на явен търг за отстъпване право на строеж за нова обществено обслужваща сграда в ж.к. Здравец-север, кв.534, със застроена площ 80 кв.м. и РЗП – 160 кв.м., включваща сутерен и етаж, ситуирана на уличните регулационни линии по ул. Пелистър и ул.Бабуна планина, върху УПИ ІІ-за жилищен комплекс в гр.Русе, при начална тръжна цена 7600 лв.
    В останалата част решението остава непроменено.