Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 108 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 108
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2011 година към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!