Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1080 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за побратимяване между Община Русе (Република България) и Община Берисо (Република Аржентина).
  2. Общински съвет – Русе одобрява предложения проект на Споразумение за побратимяване, съгласно приложението.
  3. Общински съвет – Русе упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Споразумение за побратимяване между Община Русе (Република България) и Община Берисо (Република Аржентина).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)