Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1081

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1081
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗОС, § 5 от ПЗР на Наредба № 6 на ОбС – Русе, решение № 345/24.09.2004 г. на ОбС – Русе, протокол № 64/21.06.2006 г. на Комисията по общинска собственост и Решение № 813/22.12.2005 г. на ОбС – Русе,  общинският съвет реши:

1. Отказва да се извърши продажба на общински жилищен имот, намиращ се в гр.Русе, ЖК „Възраждане”, ул. Доростол № 106.