Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1082 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 от ППЗРР, Общински съвет – Русе реши:

 

1.      Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г.на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие (АДИОПР) на Община Русе за периода 2017-2020 г.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)