Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1087 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 и чл. 17, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

2. Дава съгласие Община Русе да осигури финансови средства за съфинансиране в размер на не по-малко от 10 % от общия бюджет на проекта.

3. Дава съгласие Община Русе да заплати цялата сума при доставката на автомобила.

4. Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)