Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1088 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл.16, ал.1, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост, във връзка с раздел I, чл.1, т.1, чл. 2, ал. 1, т. 38, раздел II, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. за срок от седем години, при начална тръжна месечна цена 15,44 лв. за кв. м. изобразителна площ без включен ДДС, както следва:
1. Позиция №30, намираща се в гр. Русе, на бул. “Христо Ботев”, бул. “България”, в разделителната ивица, с размери 4,00/3,00 м.;
2. Позиция №126, намираща се в гр. Русе, бул.“Хр. Ботев”, в дясно на ската, по посока гр Варна, с размери 4,00/3,00 м.;
3. Позиция №130, намираща се в гр. Русе, бул.“Мидия Енос”, в дясно, преди кръстовището с ул. “Ст. Стамболов4, по посока пътен възел “Охлюва”, с размери 4,00/3,00 м.;
4. Позиция №135, намираща се в гр. Русе, бул.“Мидия Енос”, пред Централна ж. п. гара, с размери 4,00/3,00 м.;
5. Позиция №144, намираща се в гр. Русе, бул. “Цар Освободител” и бул.“Хр. Ботев”, срещу Симовата мелница, с размери 4,00/3,00 м.;
6. Позиция №187, намираща се в гр. Русе, бул. “Липник”, посока КАТ, в ляво на ската, преди ж. п. надлез, с размери 4,00/3,00 м.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)