Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1088

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1088
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.ал.1,2,7 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7,  чл.51-б от Закона за изменение и допълнение на Закона за физическо възпитание и спорта,Общински съвет – Русе реши:    
    
    І.   Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва:
    1.Терен за поставяне на павилион за цветя №17 в зона “Б”, пред операта –  по общата схема за цветен пазар, с площ от 6,00 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена – 85,00 лв. за срок от три години.
2. Терен за поставяне на обслужващ павилион към цветен пазар пред операта –  по общата схема за цветен пазар, с площ от 6,00 кв. м.  и базисна (начална) месечна наемна цена – 42,50 лв. за срок от три години.
3. Терен за поставяне на павилион за тотопункт – точка №383 от общата схема, монтиран на ул. “Киев”, до бл. “Мусоргски”, с площ от 14,85 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена – 73,00 лв. за срок от три години
4. Терен за поставяне на павилион за тотопункт – точка №384 от общата схема, монтиран на ул. “Захари Стоянов”, до бл. “Гагарин”, с площ от 14,85 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена –107,00 лв. за срок от три години
5. Терен за поставяне на павилион за тотопункт – точка №385 от общата схема, монтиран на ул. “Стрешер планина”, кв.581, с площ от 14,85 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена –73,00 лв. за срок от три години.
6. Терен за поставяне на павилион за тотопункт – точка №386 от общата схема, монтиран на бул. “Липник”, пред завод “Найден Киров”, с площ от 14,85 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена –107,00 лв. за срок от три години.
7. Терен за поставяне на павилион общинска собственост за продажба на карти за градския транспорт, точка №22, в ж.к. “Възраждане”, ул. “Свети Наум”, спирка. “Воден”, с площ от 6,25 кв.м и базисна (начална) месечна наемна цена –22,50 лв. за срок от три години
8. Терен за поставяне на павилион общинска собственост за продажба на карти за градския транспорт, точка №163 в ж.к. “Чародейка”, ул. “Тодор Икономов”, срещу супермаркет №2, с  площ от 4,29 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена –15,64 лв. за срок от три години
9. Терен за поставяне на павилион общинска собственост за обществено хранене в ж.к. “Здравец”, до бл. “Гагарин”, с обща площ от 54,55 кв.м., от които17,71 кв.м. търговска площ, 19,95кв.м. складова площ, 2,40 кв.м. спомагателна площ и 14,49кв.м. – открита /лятна/ търговска площ. и базисна (начална) месечна наемна цена – 258,00 лв.- летен сезон и 143,00лв. – зимен сезон, за срок от три години
    ІІ.   Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва:
10. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ул. “Ангел Кънчев”, и ул. “Муткурова”, с размер 3,15 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена –30,00 лв за срок от една година
11. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания в ж.к. “Чародейка”, ул. “Тодор Икономов”, срещу супермаркет №2, с  площ от 4,00 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена –30,00 лв за срок от  една година.
12. Терен за поставяне на павилион общинска собственост за продажба на карти за градския транспорт, срещу паметника на Альоша, с площ 2,25кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена – 17,00 лв. за срок от три години
  ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка І. и търг по точка ІІ., след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса и търга със срокове на договорите, съгласно т.т. І и ІІ..