Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1089 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 38, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните
цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 15,44 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент (РИЕ), позиция №24 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 3 х 3,00/2,80 м, в гр. Русе, на входа от гр. София, в разделителната тревна ивица;
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №29 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, на входа от гр. София, в разделителната ивица;
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №30-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. „България“, ж.к. „Дружба 2“, в разделителната ивица;
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №48 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната ивица, преди Дунав мост;
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №116-Б от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, по бул. „Христо Ботев, пресечката след светофара посока „Печатни платки“;
6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №189 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. „Липник“, вдясно посока КАТ, преди комплекс „Империал“;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)