Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1089

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1089
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.12, ал.1 и 2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и чл.21, ал.1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Променя Решение № 952, прието с протокол                                 № 45/28.04.2006 г. и Решение № 978, прието с протокол                    № 47/26.05.2006 г., както следва: Договорите за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56, обслужващи транспорта да са със срок – 01.04.2007 г.