Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 109 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за периода от месец април 2020 г. до месец юли 2020 г., както следва:
    1. 23.04.2020 г.
    1. 21.05.2020 г
    1. 18.06.2020 г.
    1. 16.07.2020 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)