Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 109

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 109
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 от Закона за търговския регистър и Решения  № 56 и 57, приети с протокол  6/13.02.2008г. на ОбС – Русе, общинският съвет  реши:

І. Допълва т.V. 6 от Решение № 56, прието с Протокол № 6/13.02.2008г. на ОбС Русе като същата да се чете: „ Наличие у кандидата на съдебна регистрация в РОС или регистрация в търговския регистър на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието – седалище в Община Русе – 1т.”
ІІ. Допълва т.ІV. 6 от Решение № 57, прието с Протокол № 6/13.02.2008г. на ОбС Русе като същата да се чете: „ Наличие у кандидата на съдебна регистрация в РОС или регистрация в търговския регистър на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието – седалище в Община Русе – 1т.”
ІІІ. Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 56, прието с Протокол № 6/13.02.2008г. на ОбС Русе и Решение № 57, прието с Протокол № 6/13.02.2008г. на ОбС Русе