Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1090

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1090
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА и чл.52, ал.2 и чл.54, ал.2  ЗОС,  Общинският съвет  реши:

    1. Приема  Правилник за дейността на ОП ”Спортни имоти” – Русе.