Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1091

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1091
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.2 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба 16 на ОбС – Русе, Общинския съвет реши:

1. Приема информация относно формирания преходен остатък от таксата за събиране на битови отпадъци от 2005г.