Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1093 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Одобрява споразумението за партньорство между Столична Община и Община Русе по проект LIFE „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ LIFE IP CLEAN AIR / LIFE 17 IPE/BG/000012

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)