Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1093

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1093
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг,общинският съвет реши:

1.Общински съвет – Русе приема наредба за обсъждане поемането на дългосрочен общински дълг с местната общност.