Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1094 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Сдружение „Спортен клуб по фехтовка ФК – Русе” да кандидатства с проект по Наредба № 2 от 08.05.2014г. на Министерство на младежта и спорта за ремонт и обновяване на зала по фехтовка, част от Спортен комплекс “Дунав”, находящ се на адрес – жк. “Родина”, Спортен комплекс “Дунав”, разположена на ет. 1 в сграда с идентификатор 63427.7.754.14, обект 1 с идентификатор 63427.7.754.14.1, по кадастрална карта на гр.Русе със застоена площ 297 кв.м, описана в Акт за публична общинска собственост № 6711/22.06.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)