Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1094

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.46, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет – Русе реши:

1. Освобождава Николай Иванов Падалски като зам.-председател на Постоянната комисия по териториално устройство и строителство, като на негово място избира Людмил Иванов Радулов.
2. Освобождава Николай Иванов Падалски като член на Постоянната комисия по младежта и спорта, като на негово място избира Людмил Иванов Радулов.
3. Освобождава Николай Иванов Падалски като член на Постоянната комисия по комунални дейности, като на негово място избира Васил Бонев Пенчев.
4. Освобождава Николай Иванов Падалски като член на Комисията по приватизация, като на негово място избира Бедрос Левон Пехливанян.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)