Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1096 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.8 от Раздел IV на УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“, общинският съвет реши:

1. Приема актуализирания бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г. съобразно календарен график за реализиране на проектни предложения през 2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)