Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1097

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1097
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл. 26 и чл.29, ал.2 от Наредба № 17 на ОбС – Русе,  Общинският съвет реши:

Удостоява Константин Николов Илиев  с наградата “Почетен гражданин на град Русе” посмъртно, поради изключителния му принос за развитието на Русенската музикална култура.