Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 11 от 17.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 11
Прието с Протокол № 2/17.11.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши :

1. Определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община Русе и на кметовете на кметства, считано от 08.11.2011 г., както следва:

Населено място /кметство/ Брой жители към 11.10.2011 г. Индивидуална основна месечна заплата от 08.11.2011 г.
Кмет на Община Русе 168812 1500
Кметство гр.Мартен 3737 770
Кметство с.Николово 2846 770
Кметство с.Тетово 2238 747
Кметство с.Червена вода 367 714
Кметство с.Семерджиево 334 725
Кметство с.Бъзън 322 707
Кметство с.Басарбово 312 714
Кметство с.Сандрово 250 714
Кметство с.Ново село 194 717
Кметство с.Хотанца 813 697
Кметство с.Просена 605 693
Кметство с.Ястребово 442 644

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (доц. В. Пенчев)