Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 11 Прието с Протокол № 2/05.12.2023г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за  периода от месец декември 2023 г.  до месец март 2024 г., както следва:

  • 21.12.2023 г.
  • 25.01.2024 г.
  • 29.02.2024 г.
  • 28.03.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)