Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 11

РЕШЕНИЕ № 11
Прието с Протокол № 3/27.12.2007 г.

    На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 и 2 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

Определя, че Общинският съвет ще има двама заместник-председатели.
Избира за зам.-председатели на Общинския съвет Иван Иванов и Любомир Владимиров.