Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 110

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 110
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.54, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет    реши:

    1. Закрива общинско предприятие “Индустриален парк – Русе”, считано от 01.04.2008 г.
    2. Задължава Кмета на Общината да оформи прекратяването на трудовите договори на служителите на предприятието, съгласно чл.328 от Кодекса на труда.