Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1101

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1101
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

Предоставя на ЦДГ „Червената шапчица” безвъзмездно за управление имот – публична общинска собственост, представляващ занималня с площ 132 кв.м. в бл.213, кв.”Чародейка Г-юг”, за който е съставен Акт за общинска собственост № 780/1996 г.
Заличава от Решение № 961 от 30.05.2003 г. на ОбС – Русе „-под № 41 от СПОС е занималня в ЖБ № 213, ЖК „Чародейка Г-юг”, АОС № 780/1996 г.”