Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1102

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1102
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.266, ал.2 от Търговския закон, общинският съвет реши:

Удължава срока за ликвидация на „Истър” ЕООД в ликвидация до 30.03.2007 г.