Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1104

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по проект „Красива България” с три проекта на обща стойност до 600 000 лв. като съфинансирането от страна на Община Русе ще бъде в рамките до 240 000лв. Проектите са следните:
1. Ремонт на сградата на детски заведения – Детска ясла №1 и Детска градина „Радост” в гр. Русе на ул. „Червен” № 5.
2. Ремонт на покривната конструкция и покрива на сградата на СОУ „Христо Ботев” в гр. Русе.
3. Център за временно настаняване на бездомни граждани.
Общата стойност се разпределя по равно между трите проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)