Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1105 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде поставена паметна плоча на проф. инж. Марко Тодоров върху северната фасада, след колонадата, на жилищен блок, находящ се на адрес: град Русе, ул. „Борисова“ № 16.
2. Плочата да се изработи и постави съгласно приложения проект.
3. Необходимите разходи за изработката и поставянето на плочата, в размер на 319,60 лева без ДДС, са за сметка на бюджета на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)