Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1105 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:
1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе за периода от април до септември на 2019 г., както следва:
– 18.04.2019 г.
– 16.05.2019 г
– 20.06.2019 г.
– 18.07.2019 г.
– 19.09.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)