Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1105

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното вземане за суми от влезли в сила наказателни постановления в размер на 5 600 лева главница на Дафина Стоянова Маринова от гр.Русе, ул. „Солун” № 33.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)