Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1106 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за месец септември и четвъртото тримесечие на 2014 г., както следва:
– 11.09.2014 г.
– 16.10.2014 г.
– 13.11.2014 г.
– 11.12.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)