Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1106

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1106
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости   на Владимир Тодоров Рашев, ЕГН 6609195307 недобросъвестно получени средства от социални помощи по чл.9 от ППЗСП за периода от 01.06.2004 г. до 30.11.2004 г. в размер на 221 лв., заедно с законната лихва. Сумата да бъде намалена с направените доброволни вноски от лицето в размер на 20.00 лв.