Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1106

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното държавно вземане за незаконосъобразно извършени осигурителни разходи на отпаднало основание в размер на 1543,64 лева главница на Милан Цветанов Маринов от гр.Русе, ул. „Петрохан” № 88, вх. 1, ет. 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)