Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1107

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1107
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости на Божик Спасов Мецов, ЕГН 4002105287 задължение по ДРА № ДР-Р-254/07.11.2003 г., както следва: главница в размер на 2150,00 лв., лихва – 2745,36 лв. до 30.08.2006 г. или общо 4895,36 лв.