Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1108

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1108
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.59, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през четвъртото тримесечие на 2006 г., както следва:
–    27.10.2006 г.
–    24.11.2006 г.
–    21.12.2006 г.