Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1109

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1109
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА на ОбС – Русе,  общинският съвет реши:

Избира за контрольори на “Градски превози”ЕООД  Антоанета Милкова Кунева, ЕГН 5412185310 и Валерий Величков Стоянов, ЕГН 5101135301.