Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 111

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 111
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

    1. Одобрява общата численост на общинската администрация от 310 щатни бройки, за делегираните от държавата дейности, считано от 01.01.2008 г.
2. Одобрява общата численост на общинската администрация от 275 щатни бройки, за делегираните от държавата дейности, считано от 01.07.2008 г.
3. Одобрява структурата на общинската администрация до равнище дирекции включително, съгласно графично Приложение № 1 и Приложение № 2.