Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1112

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.т.12 и 24 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за туризма и чл.7/1/ от Правилника за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2010 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2011 г., съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Приложение 1

OTЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2010 г.

За изпълнение на приетата от Общински съвет – Русе Програма за развитието на туризма през 2010 г. бяха планирани разходи в размер на 113 000 лв., при налични средства по сметката към 01.01.2010 г. 108 883 лв. От 105 000 лв. очаквани приходи за 2010 г., реалните постъпления от туристически такси до 31.12.2010 г. възлизат на
93 129 лв., което е с 11 % по-малко от приходите за предходната година.
Целта на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2010 г. беше град Русе да продължи да се утвърждава като туристическа дестинация в национален и международен аспект. Рекламата на туристическия потенциал на общината заемаше най-голяма част от програмата. Проведоха се ежегодното изложение “Уикенд туризъм” и фестивалът на туристическата анимация, както и Русенският карнавал. Осъществени бяха участия в туристически борси в страната и Румъния.
През 2010 г. за шести пореден път Община Русе, в партньорство със Сдружение „Европейски пространства 21“ и Регионален исторически музей – Русе организира туристическото изложение “Уикенд Туризъм”. То се проведе от 13 до 15 май в Театрален комплекс “Доходно здание”. В него взеха участие над 250 участници от 70 компании, които се представяха на 35 павилиона и 6 обособени пространства.
Третият фестивал на туристическите забавления и анимации беше интересна атракция за гражданите и гостите на Русе и обогати изложението. Във фестивалната програма бяха включени над 100 участници с повече от 6 часа програма. Освен планираните по програмата средства, за туристическото изложение „Уикенд Туризъм” 2010 г. бяха привлечени и външни средства по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България” на Министерството на Икономиката, Енергетиката и Туризма. Усвоените средства са в размер на 21 280,80 лв., което е почти една пета от общия бюджет на Програма Туризъм за 2010 г.
Русенският карнавал през 2010 г. по традиция се проведе в продължение на три дни – 24,25 и 26 юни под мотото „Красота, повече красота!” и събра над 10 000 зрители и участници. Програмата включваше дефиле, атракции и игри с публиката на три сцени. Специалното жури на Русенския карнавал раздаде 20 приза за участниците в тридневната фиеста по улиците на града. Те получиха предметни награди и грамоти. Програмата на карнавала завърши с концерт на звездите от “Мюзик Айдъл” Преслава Мръвкова и Тома и неговия бенд.
Туристическата видео-информационна система ТВИС предлага визуална и графична информация на български и на английски език за 12 обекта на територията на Община Русе и региона, свързани с туризма. Сред тях: Исторически музей, Къщата на Калиопа, Пантеон на възрожденците, Къща-музей „Захари Стоянов“, Ивановски Скални Църкви, Средновековен град Червен, Туристически информационен център Русе, Музей на транспорта, Манастир „Св. Димитър Басарбовски“ при Басарбово, Задруга на майсторите на традиционни и художествени занаяти, Православен храм „Света Троица“, Природен парк Русенски Лом. Добавя се съдържание и за големи актуални събития от културния афиш на Русе, които привличат туристи: Международен Музикален Фестивал „Мартенски музикални дни”, Туристическо изложение „Уикенд туризъм”, Русенски Карнавал. Общата продължителност на един визуален блок е 15 минути. Излъчва се 24 часа в денонощието в общо 9 точки на Туристическата видео – информационна система ТВИС: хотелите Рига, Сплендид, Космополитан, Данюб Плаза, Ана Палас, Бистра и Галина и Доходно здание, Регионален Исторически Музей, Туристически Информационен Център.
Разработен е проект „Развитие на туристическа атракция „Градски музеен комплекс”, с който Община Русе ще кандидатства за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „ Регионално развитие ”. Срокът за кандидатстване е до 15 февруари 2011 година. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 6 000 000,00 лв.
Проектното предложение обхваща интервенции в:
1. Ремонт и консервация на фасадата на сградата на Регионален исторически музей – Русе, пл. „Батенберг“
2. Преустройство и реконструкция на сградата на ул. „Етър“ 3 за разширение на експозицията на Регионален исторически музей – Русе
3. Допълваща инфраструктура „Открит експозиционно-развлекателен атракцион” към водеща туристическа атракция „ Регионален исторически музей” – Русе в УПИ І-565 кв. 56 ул. “Цар Калоян” и ул. “Червен”, гр. Русе – частна държавна собственост, поради което проектът ще бъде подготвян и при финансиране реализиран с партньорството на Областна администрация Русе.
Община Русе отново участва на най-големия туристически форум в страната – туристическото изложение “Ваканция” София от 25 до 27 февруари. За четвърти път участвахме и на най-голямото туристическо изложение в Румъния – TTR Букурещ от 25 до 27 март, където Община Русе беше сред малкото български общини, представящи се със самостоятелен щанд. Община Русе акцентира на рекламирането на Карнавала по Еньовден. Актьори от ДТ ”Сава Огнянов” със своите карнавални костюми привличаха вниманието на посетителите на изложението и пресъздаваха веселата атмосфера на Русенския карнавал. Заедно с експерти от Регионален исторически музей-Русе, актьорите раздаваха на посетителите флаери и покани. Специално подготвените рекламни материали бяха на румънски език, като хората, които се спираха на русенския щанд получаваха специален карнавален билет, осигуряващ им правото на участие във веселието.
По време на тези туристически форуми са раздадени над 23 000 единици рекламни материали за културно-исторически и природни забележителности, хотели, ресторанти и други обекти в областта на туризма на шест езика – български, английски, немски, френски, руски и румънски език, представящи Русе като привлекателна туристическа дестинация.
Към 31.12.2010 г. в Община Русе функционират 61 хотели и места за настаняване, които предлагат общо 1 741 легла.

Извършеното в изпълнение на “Програмата за развитие на туризма” е
следното:

І. Туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите – планирани 36 000 лв.
1. Издаване на рекламно-информационно издание (гид) за всеки от четирите сезона на годината – 4 х 4 000 бр. на сезон– 16 000 бр. – планирани 20 000 лв.
Изразходвани до момента 19 970 лв. Неизразходвани 30 лв.
2. Създаване на тематичен медиен продукт, включващ брошура, карта, DVD за туристически маршрути – “Културен туризъм” – брошури 2 000 бр., DVD 1000 бр. – планирани 4 300 лв. (Продължение на изпълнение на Програмата на Община-Русе от 2009 г.) Изразходвани 5 000 лв. Недостигащите средства в размер на 700 лв. са пренасочени от ІІ т.3.2 Ваканция София.
3. Поддържане на ТИЦ и абонаменти – планирани 700 лв. Изразходвани до момента – 451,48 лв. Неизразходвани 248,52 лв.
4. Поддръжка, обновяване на съдържание и управление на мрежата от инфо-дисплеи, предоставящи туристическа информация – планирани 11 000 лв. Изразходвани 11 224,77 лв. Недостигащите средства в размер на 224,77 лв. са пренасочени от ІІ т.2 Уикенд туризъм.

ІІ. Реклама – планирани 77 000 лв.
1. Преиздаване на рекламни материали – двуезични брошури за десет туристически обекта на български/английски език – 5 000 бр. и немски/ френски език – 2 000 бр., както и туристическа карта на града на английски език – 2 000 бр., немски език – 2 000 бр., френски език – 1 000 бр. и испански език – 1 000 бр. – планирани 10 000 лв. Изразходвани 9 980 лв. Неизразходвани 20 лв.
2. Провеждане на шестото туристическо изложение “Уикенд туризъм” 2010 г. и трети фестивал на туристическата анимация – планирани 30 000 лв. Изразходвани 27 866,41 лв. Неизразходвани 2 133,59 лв., от които 1 290 лв. пренасочени към ІІ т.3.3 Русенски Карнавал и 224,77 лв. пренасочени към І т.4 ТВИС. Неизразходвани 618,82 лв.
3. Участие в туристически изложения и борси за представяне възможностите за туризъм в община Русе и региона.
3.1. Туристическо изложение Букурещ (пролетно издание) – 25-28.03.2010 г. планирани 10 000 лв. Изразходвани 10 304,50 лв.
3.2. Туристическо изложение София “Ваканция” 2010 г. – 25-27.02.2010 г. планирани 2 000 лв. Изразходвани 971,60 лв. Неизразходвани 1 028,40 лв., от които 700 лв. пренасочени към І т.2 – създаване на тематичен медиен продукт „Културен туризъм”. Неизразходвани 328,40 лв.
3.3. Организация и провеждане на Русенски карнавал – планирани 25 000 лв. Изразходвани 26 633,95 лв.

Налични средства към 01.01.2010 г. – 108 883 лв.
Приходи за 2010 г. – 93 129 лв.
Изразходени средства през 2010 г. – 112 402.71 лв.
Преходен остатък към 01.01.2011 г. – 89 609.29 лв.

Приложение 2
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
В ОБЩИНА РУСЕ ПРЕЗ 2011 г.

Целта на Програмата за развитие на туризма през 2011 г. е Община Русе да продължи да се утвърждава като туристическа дестинация в национален и международен аспект.
Тази програма е изготвена съгласно изискванията на Закона за туризма. Съгласно чл. 10, ал. 2 от него, средствата могат да се разходват по следните направления: “Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности”, “Опазване, поддържане и развитие на зелените площи”, “Туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите”, “Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината”.
И тази година най-голямата част от средствата по програмата са насочени към рекламирането на възможностите за туризъм, които Русе предлага. Заложено е преиздаването на брошури, диплянки, карти и DVD за туристически маршрути. Предвидено е да продължи за седма поредна година провеждането на ежегодното Изложение “Уикенд туризъм”, по време на което ще се проведе и четвъртият Фестивал на туристическата анимация. Традиционно ще участваме в туристически борси в страната и чужбина. За четвърта поредна година Община Русе ще бъде организатор на възродения Русенски карнавал.
Предвид ограничения финансов ресурс по програмата през 2011 г. не предвиждаме дейности по направленията “Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината” и “Опазване, поддържане и развитие на зелените площи”. По направленията “Туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите” и “Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината” планираните разходи възлизат на 95 700 лв.
Наличните средства по сметката към 01.01.2011 г. са 89 609.29 лв. Остатъкът от необходимите средства ще се набави от туристическия данък, който ще постъпи в Общината след 01.01.2011 г. Прогнозната сума от постъпления за 2011 г. е планирана в рамките на 110 000 лв.
Имайки предвид промените в ЗМДТ и намаления от 20 до 50% размер на туристическия данък и доплащането до 30% пълняемост на легловия фонд към месец март 2012 г., предлагаме с 18% по-малък размер на средствата за 2011 г.

Дейности и разходи по направления:

І. Туристически информационен център и организация на информационното обслужване на туристите – планирани 43 700 лв.
5. Издаване на рекламно-информационно издание (гид) за всеки от четирите сезона на годината – 4 х 4 000 бр. на сезон – 16 000 бр. – планирани 20 000 лв.
6. Преиздаване на тематичен медиен продукт, включващ брошура, карта, DVD за туристически маршрути – “Сгради – Европейско наследство” и “Храмовете на Русе” в тираж 2х1 000 бр. – 2 000 бр. – планирани 6 200 лв.
7. Преиздаване на Пътеводител по туристически маршрути в тираж 2 000 бр. – планирани 5 000 лв.
8. Поддържане на ТИЦ и абонаменти – планирани 500 лв.
9. Поддръжка, обновяване на съдържание и управление на мрежата от инфо-дисплеи, предоставящи туристическа информация – планирани 12 000 лв. (11 000 лв. +1 000 лв. обновяване на техника). При реализиране на икономии на средства в рамките на програмата да се разходват средства в размер до 1 700 лв. за стартиране една нова информационна точка в Регионална библиотека „Любен Каравелов”.
ІІ. Реклама – планирани 52 000 лв.
4. Преиздаване на рекламни материали: – двуезични брошури за десет туристически обекта на руски/румънски език – 2 000 бр. от вид – 20 000 бр. – планирани 3 200 лв. – диплянка със снимки на английски език – 2 000 бр. – планирани 640 лв. – туристическа карта на града на английски език – 2 000 бр. и румънски език – 2 000 бр. – планирани 1 160 лв.
5. Провеждане на седмото Туристическо Изложение “Уикенд туризъм” 2011 г. и четвърти Фестивал на туристическата анимация – планирани 20 000 лв.
5.1. промоционален тур за български и чуждестранни тур оператори и журналисти в рамките на туристическото изложение.
5.2. провеждане на четвърти фестивал на туристическата анимация
6. Участие в туристически изложения и борси за представяне възможностите за туризъм в община Русе и региона.
6.1. Туристическо изложение “Ваканция” София – 17-19.02.2011 г. – планирани 1 000 лв.
6.2. Туристическо изложение „Интурмаркет” Москва – 12-15.03.2011 г. – планирани 1 000 лв.
7. Организация и провеждане на Русенски карнавал – планирани 25 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Приложение № 1

П Р О Г Р А М А „С П О Р Т – 2011“ ОБЩО: 300 000 лв.

РАЗДЕЛ 1 “ УЧЕНИЧЕСКИ И МАСОВ СПОРТ“ ОБЩО: 72 000 лв.
В това число: „Ученически игри 2011“, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за деца в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.

РАЗДЕЛ 2 „СЪСТЕЗАНИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ ОБЩО: 18 000 лв.

РАЗДЕЛ 3 „ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ“ ОБЩО: 195 000 лв.
Подпомагане на спортните клубове по т. III и т. ІV от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“.

РАЗДЕЛ 4 „НАГРАДИ“ ОБЩО: 9 000 лв.
В това число: Церемония по присъждане на „Спортни отличия 2011“, награждаване на изявени спортисти, треньори и деятели, награди за престижни и призови класирания, юбилеи и годишнини./

РАЗДЕЛ 5 „РЕЗЕРВ“ ОБЩО: 6 000 лв.
Средствата да се разходват след решение на Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет Русе със Заповед на Кмета на Община Русе./

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)