Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1114

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1114
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

             
              
    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Да се извърши корекция в извънбюджетната сметка за обслужване процеса на приватизация – отчисления 9%, както следва:
§ 1092 „разходи за лихви”    + 2383 лв.
§ 1098 „други разходи”        –  2383 лв.
Да се извърши корекция в ОбИФ:
§ 1098 „други разходи”        + 9301 лв.
§ 9700 „резерв”            –  9301 лв.
Да се извърши корекция в план-сметката на ОбИФ, както следва:
§ 5206 обект „социални жилища”                               –   65000 лв.
§ 5100 обект „газификация на спортна зала „Дунав” + 65000 лв.