Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1117

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1117
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.13, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.127, ал.4 от ЗУТ, общинският съвет реши:

Приема проектната разработка за подробен устройствен план на централна градска зона като предварителен проект, като предложените вариантни решения по различни пунктове от градската територия да бъдат финализирани в окончателния проект по следния начин:
2.1. Улично регулационният план на комуникационното трасе бул.”Бозвели” да бъде изготвен като едно комуникационно трасе (без двоици) в участъка от Сарайския мост до бул.”Борисова” (каквото е било и досегашното проектно проучване) – Вариант 2.
2.2. Уличнорегулационният план на комуникационното трасе „Придунавски булевард” да бъде изготвен като се избере Вариант 2 в участъка от ул.”Славянска” до бул.”Фердинанд” и с проекта се осигури възможността за бъдещо разширение (в перспектива) на трасето по долната тераса (северната част от двоицата улици) с още 2 ленти за движение.
2.3. Кръстовището на бул.”Цар Освободител” и бул.”Липник” (Скобелев) да бъде решено с плана за улична регулация тип кръгово кръстовище, като се увеличи диаметъра на кръга, с оглед да се резервира пропускателен потенциал и за по-големи натоварвания от транспортни потоци и се запази възможността за реализиране на изходите от бъдещия пешеходен подлез.
2.4. Кръстовището на бул.”Цар Освободител” и ул.”П.Хитов” и ул.”Шипка” да се реши с плана за улична регулация с допълнителни ленти за дясно и ляво завиване по всички направления, като пред бл.”Афродита” се оформи извън трите ленти за движение джоб за автоспирка за минимум 3 автобуса.
2.5. От ул.”Шипка” да се предвиди връзка към територията на „Спарки”, като северното платно на връзката се включи в района след Кооперативен пазар, а южното платно, започвайки от същото място, да премине под високата част на надлеза и след съединяване със северното да се развият в посока към бул.”Липник”.