Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1118

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1118
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.ал.1,2, ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7,  Общински съвет – Русе реши:    
    І.   Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва:
1. Терен за поставяне на павилион за вторични суровини – т.287, върху част от терен ПОС в ж.к. “Родина” до бл. “Драва”, с площ от 123,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 170,00лв. за срок от една година.
2. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на бул. “Цар Освободител”, между №№ 40 и 42, кв.247,  с размери 3,15 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена – 38,00 лв. за срок от една година.
ІІ. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва:
    3. Терен за поставяне на павилион за продажба на печатни произведения – книжарница, върху част от терен ПОС срещу театъра , с площ от 14,85 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 150,00лв.    за срок от една година.                4.  Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ул. “Симеон Велики”, и ул. “Борисова”, до сладкарница “Неделя” с площ от 1,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 15,00лв за срок от една година.
    5. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на пл. “Свобода”, и ул. “Средец за срок от една година.                    6. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на ул.“П. Д. Петков”, и ул. “Раковска”, с площ от 10,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 125,00лв. за срок от една година.                    7. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания на пл. “Свобода”, и ул. “Райко Даскалов”, с площ от 1,56 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 24,00лв за срок от една година.
8.  Терен за поставяне на павилион №13 за продажба на цветя на пл. “Света троица”, пред операта, с площ от 6,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 85,00лв. за срок от една година.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка І. и конкурс по т.ІІ, след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили търга и конкурса със срокове на договорите по т.т. І и ІІ.